Kiva

Vanaf schooljaar 2019-2020 is Weremere gaan werken met KiVa. KiVa is een programma dat scholen gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. KiVa is een Fins woord voor "leuk" of "fijn".
 

Wat is Kiva?
KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma's die goedgekeurd zijn door het NJi om pesten tegen te gaan op basisscholen.

Het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden daalde op KiVa- scholen met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVa- programma vaker voor gepeste kinderen op. Verder is aangetoond dat Kiva een gunstig effect heeft op schoolplezier, schoolmotivatie en schoolprestaties. 

Het KiVa-programma bevat zowel algemene als gerichte stappen. De algemene maatregelen van het KiVa-programma zijn bedoeld voor alle leerlingen en zijn gericht op het voorkomen van pesten. De gerichte maatregelen worden pas ingezet als er zich een geval van pesten heeft voorgedaan.

Groepsproces
Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. Een fijne klas maak je samen! De KiVa-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit tien thema's.

Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt.

Steungroepaanpak
Deze aanpak wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van pesten dat niet in de groep kan worden besproken of opgelost. Eerst wordt er een gesprek gevoerd met het gepeste kind en zijn of haar ouders. Het stoppen van het pesten is gedurende twee weken de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de kinderen in de steungroep. Iedere leerling in de steungroep heeft zelf nagedacht hoe hij/zij het voor de medeleerling prettiger in de klas kan maken. De steungroepaanpak is oplossingsgericht en zeer effectief. Mocht de situatie niet voldoende veranderd zijn dan kan er nog een steungroep opgezet worden of uiteindelijk overgegaan worden op de herstelaanpak.

Het materiaal
KiVa maakt gebruik van veelzijdig, praktijkgericht materiaal voor leerkrachten, leerlingen en ouders. O.a. met gebruikmaking van een computerspel en veel online informatie en materialen.

Via metingen in oktober en mei krijgen KiVa scholen inzicht in de sociale ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.

Hoe was het op school? 25 manieren om dat eens anders te vragen.
 

Video's over KiVa

KiVa nader bekeken https://vimeo.com/145262157  

Steungroep aanpak https://vimeo.com/108451765

Snel een indruk van KiVa https://vimeo.com/channels/kivain5minutenbeeld
Klik hier voor de oudergids: KiVa Oudergids
 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een hecht team met veel gevoel voor saamhorigheid."

"We hebben hoge ambities, wat zich uit in een grote betrokkenheid en de wil om ons zelf te ontwikkelen."