Leerlingbetrokkenheid

Kinderen praten mee over hun eigen leerproces
Vanuit onze visie vinden we het belangrijk om kinderen bij hun eigen leren te betrekken en ze verantwoordelijkheid te laten voelen over hun eigen leerproces. Daarbij is het belangrijk dat kinderen weten hoe ze zich aan het ontwikkelen zijn op school. Daarom hebben we op Weremere ouder-kindgesprekken. Dit betekent dat de kinderen zelf, vanaf groep 2, aanwezig zijn bij de gesprekken over hun voortgang. Het kind heeft hierbij een belangrijke rol. De leerling vertelt over de ontwikkeling die het de afgelopen periode heeft doorgemaakt aan de hand van het rapport. Ouders kunnen hierover uiteraard ook vragen stellen en de leerkracht licht het een en ander toe.

De leerlingen van groep 8 doorlopen hun eigen gesprek cyclus in aanloop naar het definitief advies voor het voorgezet onderwijs. Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen tijdens het tweede rapport gesprek hun voorlopig advies. Aan het begin van groep 8 zijn er voor de leerlingen en ouders facultatieve startgesprekken. In november vinden de verplichte voortgangsgesprekken plaats en in februari volgen de definitieve adviesgesprekken. 

 

Ouders aan het woord

"Fijn dat de school werkt met nieuwe technieken, zoals chromebooks en Snappet."

"Er wordt veel georganiseerd, zoals musicals, excursies, werken in de schooltuin, muziekles en nog veel meer. Super leuk!"