Leerlingbetrokkenheid

Kinderen praten mee over hun eigen leerproces
Vanuit onze visie vinden we het belangrijk om kinderen bij hun eigen leren te betrekken en ze verantwoordelijkheid te laten voelen over hun eigen leerproces. Daarbij is het belangrijk dat kinderen weten hoe ze zich aan het ontwikkelen zijn op school. Daarom hebben we op Weremere ouder-kindgesprekken. Dit betekent dat de kinderen zelf, vanaf groep 2, aanwezig zijn bij de gesprekken over hun voortgang. Het kind heeft hierbij een belangrijke rol. De leerling vertelt over de ontwikkeling die het de afgelopen periode heeft doorgemaakt aan de hand van het rapport. Ouders kunnen hierover uiteraard ook vragen stellen en de leerkracht licht het een en ander toe.

Groep 8 heeft een eigen gesprekkencyclus in aanloop naar het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs.

 

Ouders aan het woord

"Elke dag worden mijn kinderen en ik vrolijk ontvangen."

"Het is een persoonlijke school. Alle docenten kennen alle leerlingen en hun ouders. Daardoor is de sfeer knus en veilig."