Rots & Water

Het programma Rots & Water is gericht op het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is een weerbaarheidsprogramma en een anti-pest-programma waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Er wordt gewerkt met een zogenaamde psychofysieke methodiek. Dat betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-,communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Voor meer informatie kunt u de website van het Rots & Water Instituut bezoeken.
 

Leerlingen aan het woord

"Je leert veel op verschillende manieren."

"De juffen en meesters leggen alles goed uit en helpen je extra als je het niet zo goed begrijpt."