Snappet

De leerlingen van de groepen 4 krijgen taal en spelling aangeboden door de app Snappet. Elke leerling in groep 4 heeft zijn/haar eigen Snappet tablet. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen taal, spelling en rekenen aangeboden door app Snappet. De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen de app openen op hun eigen Chromebook. Het inzetten van Snappet helpt leerkrachten en leerlingen, omdat de leerling altijd in zijn/haar eigen tempo verder kan met zijn/haar werk. De leerkracht geeft de instructies, de leerlingen verwerken de opdrachten op hun Chromebook en krijgen indien nodig meteen al feedback van de leerkracht over de gemaakte opdrachten. Wanneer zij klaar zijn, kunnen zij door met het speciaal voor hen klaargezette werkpakket. De leerkracht kan via de leerkrachtmodule de vorderingen van de leerlingen bijhouden en de instructies op grond van de resultaten van de leerlingen aanpassen. Door te werken met Snappet kunnen wij de ontwikkeling van onze leerlingen nog beter volgen. Hierdoor kunnen wij de kinderen een passender aanbod en specifiekere instructies aanbieden.
Het gebruik van papier/schriftjes blijft een belangrijk deel van ons onderwijs! Ook het schrijfonderwijs blijft een onveranderde plek houden binnen ons onderwijs en tijdens het werken aan de thema's van IPC zullen de kinderen voldoende blijven schrijven en tekenen. 

Leerlingen aan het woord

"Je leert veel op verschillende manieren."

"De juffen en meesters leggen alles goed uit en helpen je extra als je het niet zo goed begrijpt."