Het schoolplan

Schoolplan
Klik hier voor het schoolplan 2015-2020.

Schoolondersteuningsprofiel
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.

Jaarverslag
In het jaarverslag wordt een terugblik gegeven over het afgelopen schooljaar. U krijgt onder andere een indruk van:
  • de verschillende activiteiten die op school plaatsvonden;
  • de resultaten die gehaald zijn;
  • de verwijzing naar het voortgezet onderwijs;
  • welke doelen er wat betreft onderwijsverandering gehaald zijn.

Ouders aan het woord

"Fijn dat de school werkt met nieuwe technieken, zoals chromebooks en Snappet."

"Er wordt veel georganiseerd, zoals musicals, excursies, werken in de schooltuin, muziekles en nog veel meer. Super leuk!"