Brede School Wormerland

De Brede School Wormerland is een samenwerking tussen:
* Gemeentre Wormerland
* Basisscholen: obs. Weremere, obs. Eendragt, obs. De Harpoen, obs. Wijdewormer, cbs. WoremerWieken
* Kinderopvang Baloe
* Scwo (sociaal cultureel werk Wormerland)
* Externe vaste partners zoals Fluxus en muziekschool Waterland.

Met als doel het sport- en cultuuraanbod voor kinderen te stimuleren door diverse naschoolse activiteiten op de scholen te organiseren. Ook in de schoolvakanties is er een aanbod.

Op de website http://www.bredeschoolwormerland.nl kunt u de georganiseerde activiteiten van de brede school zien.
U dient u kind zelf op te geven via deze website. Dit geldt ook voor de kinderen van BSO Baloe.
Er wordt voor de verschillende activiteiten een kleine vergoeding gevraagd.
Wilt u uw kind laten meedoen aan een activiteit, maar heeft u vanwege uw lage inkomen problemen met de kosten? Neem dan contact op met de directeur van de school. Via het Participatiefonds van de gemeente kunnen we voor een oplossing zorgen.

Co÷rdinator van de Brede  School is Saskia van Schaik.
Telefonisch bereikbaar op 06-38624812 of per mail: info@bredeschoolwormerland.nl