Medezeggenschapsraad.

Onze school kent een (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad. 

De vergaderdata en de agendapunten worden gepubliceerd in de wekelijkse weekbrief.

De MR leden zijn:
Bianca Rövekamp (voorzitter)
Sander Rijs (penningmeester)
Robin Betjes
Sonja Beemsterboer

Hier kunt u het laatste jaarverslag lezen.