Tevredenheidsonderzoek


In 2013 is er onder de ouders/verzorgers een tevredenheidsonderzoek afgenomen. U vindt onder de onderstaande link de uitslag. Deze uitslag wordt besproken met de Medezeggenschapsraad en is opgenomen in onze plannen voor schoolontwikkeling.


20130108NO22 Publieksposter OBS Weremere.pdf