De naam Weremere wordt in het boek "Uit de geschiedenis van Wormer" door C. Mol als volgt verklaard:
 
Wormer behoort tot de oudste dorpen aan de Zaan. Wanneer en onder welke omstandigheden de eerste bewoners zich definitief op het land tussen de meren hebben kunnen vestigen, om hun bestaan in visserij, jacht en veeteelt te vinden, is echter niet met zekerheid te zeggen.
Men neemt aan, dat op korte afstand van het uitgestrekte meer "De Wijde Wormer" een nederzetting is ontstaan.
De naam Weremere kwam voor in een oorkonde van de Abdij van Egmond, gedateerd 1063, waarin staat vermeld, "In Weremere Quator Uncias".
Vanuit Wormer moest men dus 4 onsen (een munteenheid) betalen aan de Abt van Egmond. Over de betekenis van de naam lopen de meningen uiteen, hoewel velen het er op houden, dat de naam precies weergeeft, wat de bedoeling geweest moet zijn: "Weer" is een weer (dijk) tegen het meer (water).

Weremere is voor ons dus een plek waar kinderen in een veilig leerklimaat zich kunnen ontwikkelen.